B2B Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for MinMin Copenhagen

Disse vilkår og betingelser ("vilkårene") gælder for alle B2B -virksomheder med MinMin Copenhgen. Betingelserne blev opdateret august 2021.

Office

MinMin København, Nattergalevej 6, 2400, København NV, Danmark.

CVR: 40237445
sales@minmincph.dk
www.minmincph.dk

Tlf .: + 45 752 63 00 72
Mandag-torsdag 09: 00-16: 00 og fredag ​​09: 00-15: 00

Accept af vilkårene

Disse vilkår gælder i det omfang, der ikke indgås anden skriftlig aftale mellem MinMin Copenhagen og forhandleren. Generelle vilkår og betingelser for forhandlere gælder ikke for ordrer foretaget hos MinMin Copenhagen

Priser

Alle priser er ekskl. Moms og andre gældende skatter, vejafgifter, told og told. Priserne er underlagt stigende priser på materialer, lønninger og lovændringer, medmindre andet er skriftligt aftalt. Faste priser gælder kun i de angivne perioder med hensyn til accept- og leveringsfrist.

Beholdelse af titel

MinMin Copenhagen beholder al ejerskab af produkterne, indtil ordren er betalt fuldt ud af forhandleren.

Marketing og annoncering

Kun MinMin Copenhagen -godkendte materialer (inklusive produkttekster) og billeder må bruges til reklame og salg af produkterne. Godkendte materialer og billeder er tilgængelige på B2B -portalen: https://minmincph.spysystem.dk/

Forhandlere har ikke ret til at bruge deres egne billeder osv. af MinMin Copenhagen -produkter til reklame og salg af produkterne, medmindre MinMin Copenhagen har givet samtykke. MinMin

København kan bede forhandleren om at fjerne eventuelle billeder, der ikke er autoriseret, og opdatere sin annonce og sit websted med aktuelle billeder fra MinMin Copenhagen.

De godkendte materialer og billeder må kun bruges til reklame og salg af produkterne.

Forhandleren skal til enhver tid overholde MinMin Copenhagen instruktioner vedrørende reklame for produkterne, herunder præsentation i forhandlerens webshop, og forhandleren skal til enhver tid overholde retningslinjer fastsat af MinMin Copenhagen og som opdateres fra tid til anden til tider, herunder retningslinjer for markedsføring på sociale medier.

Det er forhandlerens eget ansvar, at al reklame er i overensstemmelse med national lov.

Forhandleren skal til enhver tid respektere en lanceringsdato annonceret af MinMin Copenhagen og afstå fra enhver marketingaktivitet inden den tilladte dato og afstå fra at sælge inden den relevante lanceringsdato.

Forhandleren skal til enhver tid angive alle gældende produktcertifikater, godkendelser og andet materiale vedrørende produktsikkerhed.

Hvis forhandleren ikke overholder denne reklameklausul, forbeholder MinMIn Copenhagen sig retten til øjeblikkeligt at afslutte forretningsforholdet med forhandleren.

Forhandleres salgskanaler

MinMin Copenhagen -produkter, der leveres til køberen, skal sælges i den aftalte butik / butikker og / eller hjemmeside.

Forhandlerbutik og onlinevilkår

MinMin Copenhagen er et skandinavisk mærke, der står for kvalitet, funktionalitet og originalt design. Hvis MinMin Copenhagen efter eget skøn mener, at forhandlerens butik og online udseende ikke opfylder MinMin Copenhagen -standarder med hensyn til udseende og overordnet image af MinMin Copenhagen -mærket, kan MinMin Copenhagen øjeblikkeligt afslutte forretningsforholdet til forhandleren. Hvis forhandleren har forårsaget skade på goodwill og image af MinMin Copenhagen -mærket, forbeholder MinMin Copenhagen sig retten til at fremsætte krav mod forhandleren. MinMin Copenhagen forbeholder sig også retten til at tilbagekøbe forhandlerens resterende lager af MinMin Copenhagen -produkter til købspris. Alle forsendelsesomkostninger i forbindelse hermed afholdes af forhandleren.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med produkterne tilhører MinMin Copenhagen. Forhandleren erhverver ingen intellektuelle ejendomsrettigheder i og relateret til produkterne. Forhandlere må ikke foretage ændringer eller tilføjelser til design, konstruktion eller specifikation af produkterne eller deres emballage uden samtykke fra MinMin Copenhagen.

Hvis detailhandleren får kendskab til en mulig krænkelse af MinMin Copenhagen immaterielle rettigheder, skal detailhandleren straks underrette MinMin Copenhagen.

Ordrer

Ordrer er endelige, når MinMin Copenhagen bekræfter forhandlerens ordre ved at sende en ordrebekræftelse, medmindre forhandleren modsætter sig ordrebekræftelsen inden for syv dage . Herefter må forhandleren ikke annullere, ændre eller udsætte ordren uden en skriftlig aftale fra MinMin Copenhagen.

Eventuelle ændringer eller aflysninger vedrørende ordren mellem forhandleren og MinMin Copenhagen accepteres kun, hvis disse er adresseret skriftligt inden for syv arbejdsdage efter modtagelse af ordren bekræftelse. Hvis der ikke foretages ændringer af forhandleren inden for syv arbejdsdage , betragtes ordren som endelig og bekræftet. MinMin Copenhagen har ret til at kræve et gebyr på 30 procent af det samlede beløb for ordren ekskl. Moms, hvis der anmodes om ændringer eller aflysninger, efter at ordren anses for endelig og bekræftet.

MinMin Copenhagen har stadig ret til at annullere en forudbestilling og tilføje et 30 procent afbestillingsgebyr, når leveringsvinduet er forsinket, og forhandleren har undladt at tage sig af det udestående beløb eller inden leveringens afslutning.

Minimumsordrer (gælder medmindre andet er skriftligt aftalt af MinMin Copenhagen): 400 EUR


Ordreprocessen:

1. Forhandleren afgiver ordren
2. Forhandleren modtager ordrebekræftelse
3. MinMin Copenhagen pakker ordren
4. Forhandleren modtager anmodning om forudbetaling

5. Forhandleren betaler på forhånd
6. MinMin København sender ordren
7. Forhandleren modtager forsendelsen

Levering

MinMin Copenhagen sender alle ordrer. Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal al forsendelse og risiko betales af forhandleren. Der gøres alt for at finde de billigste forsendelsesomkostninger. Disse omkostninger kan ikke forhandles. Eventuel told betales af detailhandlerne.

MinMin Copenhagen forbeholder sig retten til at forsinke varerne og er ikke ansvarlig for forsinkelser. Leveringsforsinkelser giver ikke forhandleren ret til at annullere ordren, før der er sendt en skriftlig anmodning til MinMin Copenhagen for at begrunde sagen - og kun efter at MinMin Copenhagen ikke leverer inden for rimelig tid.

Hvis forhandleren forårsager forsinkelse i levering, forlænges leveringstiden under omstændigheder, der anses for rimelige.

Force majeure

Alle force majeure -begivenheder skal frigøre MinMin Copenhagen fra opfyldelsen af ​​de pågældende kontraktlige forpligtelser under og hvis de skyldes sådanne forstyrrelser.

Force majeure omfatter begivenheder som krig, optøjer, borgerlige uroligheder, pandemier, regeringens indgriben, strejker, lockout, eksport- og / eller importrestriktioner, manglende, ufuldstændige eller forsinkede leverancer fra leverandører, mangel på arbejdskraft, valutarestriktioner, mangel på transport eller andre årsager uden for MinMin Copenhagen kontrol, hvilket har den virkning, at den forsinker eller forhindrer produktion og levering af varer.

Hvis en eller flere af ovenstående omstændigheder midlertidigt forhindrer rettidig levering, udskydes leveringstiden for force majeure -perioden. Hvis levering forhindres i en periode, der er længere end tre måneder, er MinMin Copenhagen berettiget til at annullere ordren uden at være ansvarlig over for forhandleren.

Defekter og klager fra kunder

MinMin Copenhagen -produkter er af høj kvalitet med hensyn til materiale og forarbejdning.

Hvis der konstateres mangler i de leverede varer inden for et år, kan MinMin Copenhagen efter eget skøn beslutte, om der skal krediteres forhandleren for de returnerede defekte varer, som skal returneres for detailhandlerens regning. Ovennævnte forpligtelser kræver, at detailhandleren indsamler mindst 5 krav fra sine kunder og klager skriftligt til MinMin Copenhagen. Forhandleren er forpligtet til at indhente de defekte varer fra de klagende kunder og videresende de defekte varer med en beskrivelse af kravet til MinMin Copenhagen.

Hvis der konstateres defekter i de leverede varer inden for et år, kan MinMin Copenhagen efter eget skøn beslutte, om forhandleren skal krediteres de returnerede defekte varer, som skal returneres for detailhandelens regning. Ovenstående forpligtelser kræver, at forhandleren indsamler mindst fem krav fra sine kunder og reklamerer skriftligt for MinMin Copenhagen. Forhandleren er forpligtet til at skaffe de defekte varer fra de kunder, der annoncerer og videresender de defekte varer med en beskrivelse af kravet til MinMin Copenhagen.

Ansvar

MinMin Copenhagen samlede ansvar over for detailhandleren er begrænset til købsbeløbet for den relevante ordre. Dette omfatter også skader forårsaget af medarbejdere i det omfang det er tilladt ved lov.

MinMin Copenhagen er ikke ansvarlig for skader på varerne forårsaget af fejl i det leverede produkt.

MinMin Copenhagen er kun ansvarlig for direkte tab. MinMin Copenhagen er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgetab, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tab af fremtidig fortjeneste eller tab af goodwill eller image.

MinMin Copenhagen fralægger sig også ansvaret for MinMin Copenhagen -produkter, hvortil materialer, der fremstilles af en tredjepart, tilføjes, medmindre skaden kan tilskrives produktet fremstillet af MinMin Copenhagen.

Forhandlerklager og returnering af varer
Eventuelle fejl eller mangler ved leveringen af ​​MinMin Copenhagen skal gøres gældende inden for ti dage efter sådan er blevet opdaget.

Det er forhandlerens pligt at vise, hvad fejlen er. I tilfælde af at en forhandler opdager fejl, skal MinMin Copenhagen kontaktes via klagelisten med mindst fem varer med varenumre, klageadgang og varens pris.

Alle klager skal godkendes af MinMin Copenhagen, og varerne skal returneres til:

MinMin Copenhagen Nattergalevej 6, 2400 København NV, Danmark

Returer skal informeres skriftligt og godkendes af en medarbejder i MinMin Copenhagen. Uautoriseret returnering: Hvis den returneres fra en forhandler uden kendskab til MinMin Copenhagen, forbeholder MinMin Copenhagen sig retten til at opkræve ekspeditionsgebyrer til forhandleren.
Afvist levering fra en forhandler forstås som uautoriseret returnering, og afbestillingsgebyrer kan påløbe.

I tilfælde af forkert levering skal forhandleren skriftligt give MinMin Copenhagen besked herom senest otte arbejdsdage efter modtagelse af varen. Efter denne dag accepteres ingen returneringer.
Klager over fejl og mangler vurderes altid i forhold til produkternes tilstand før brug. Klager accepteres ikke, hvis forhandleren eller forhandlerens kunde har forårsaget fejlen. Forhandleren modtager kun en refusion, hvis der er væsentlige fejl i produkterne.

Lov og sted

Parternes vilkår og forretningsforbindelser skal i alle henseender være underlagt og fortolket i overensstemmelse med dansk lov, idet CISG og de danske lovvalgsregler ses bort fra.

Enhver tvist mellem parterne, der opstår på grund af eller i forbindelse med disse vilkår og parternes forretningsforhold eller enhver aftale, der indgås som følge heraf, foretages af Sø- og Handelsretten.